نویسنده = رحمت الله فتاحی
تعداد مقالات: 14
1. تحلیل پدیدارنگاری برداشت دانشجویان دکترا از اهمیت و ضرورت تجربۀ جستجو و بازیابی اطلاعات در فرایند پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1399

10.30481/lis.2020.231403.1713

طاهره ریگی؛ محمدحسین دیانی؛ رحمت الله فتاحی


2. بررسی تأثیر عوامل شناختی _ اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعۀ دانشگاهی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 76-107

حسن محمودی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


3. هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 1 (پیاپی 69)، بهار 1394، صفحه 5-31

مجتبی کفاشان؛ مهری پریرخ؛ رحمت الله فتاحی؛ فریبرز رحیم نیا


4. رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیک

دوره 16، شماره 1 (پیاپی 61)، بهار 1392، صفحه 9-39

محمدحسین دیانی؛ محمدرضا کیانی؛ رحمت الله فتاحی


6. شناسایی و تبیین عوامل عمده بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران

دوره 15، شماره 4 (پیاپی 60)، زمستان 1391، صفحه 169-190

محمود سالاری؛ محمدحسین دیانی؛ رحمت الله فتاحی


8. تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریة بارشناختی

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 58)، تابستان 1391، صفحه 9-33

عبدالرسول خسروی؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ محمدحسین دیانی


9. نظامهای نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی‌شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54)، تابستان 1390، صفحه 45-70

مجتبی کفاشان؛ رحمت الله فتاحی


10. پژوهشی پیرامون الگوی مناسب برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات کتابشناختی و نسخه‌شناختی کتابهای چاپ سنگی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54)، تابستان 1390، صفحه 193-217

منوچهر آراسته؛ رحمت الله فتاحی؛ اسدالله آزاد


12. مطالعه و نظرسنجی دربارة عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1385، صفحه 73-88

محمد سوهانیان حقیقی؛ رحمت الله فتاحی؛ اسدالله آزاد


14. اندیشه‌هایی بزرگ از مکانی کوچک

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، پاییز 1385، صفحه 3-4

رحمت الله فتاحی