نویسنده = رحمت الله فتاحی
تعداد مقالات: 14
2. بررسی تأثیر عوامل شناختی _ اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعۀ دانشگاهی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 76-107

حسن محمودی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


3. هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-31

مجتبی کفاشان؛ مهری پریرخ؛ رحمت الله فتاحی؛ فریبرز رحیم نیا


4. رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیک

دوره 16، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-39

محمدحسین دیانی؛ محمدرضا کیانی؛ رحمت الله فتاحی


6. شناسایی و تبیین عوامل عمده بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 169-190

محمود سالاری؛ محمدحسین دیانی؛ رحمت الله فتاحی


8. تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریة بارشناختی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 9-33

عبدالرسول خسروی؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ محمدحسین دیانی


10. پژوهشی پیرامون الگوی مناسب برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات کتابشناختی و نسخه‌شناختی کتابهای چاپ سنگی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 193-217

منوچهر آراسته؛ رحمت الله فتاحی؛ اسدالله آزاد


12. مطالعه و نظرسنجی دربارة عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1385، صفحه 73-88

محمد سوهانیان حقیقی؛ رحمت الله فتاحی؛ اسدالله آزاد


14. اندیشه‌هایی بزرگ از مکانی کوچک

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، پاییز 1385، صفحه 3-4

رحمت الله فتاحی