نویسنده = زاهد بیگدلی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تولیدات علمی دانش آموختگان مقطع دکتری دانشگاههای داخل و خارج از کشور در حوزه کتابداری و علم اطلاعات

دوره 15، شماره 4 (پیاپی 60)، زمستان 1391، صفحه 191-207

زاهد بیگدلی؛ خدیجه قنبری مهرنیت؛ سارا سعیدی زاده


2. مفهوم «بافت» در حوزة رفتارهای اطلاعاتی

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 51)، پاییز 1389، صفحه 31-51

زاهد بیگدلی؛ سمیه شریفی