نویسنده = عبدالحسین فرج پهلو
تعداد مقالات: 8
3. تاثیر فناوری های اطلاعاتی بر چاپ و نشر کتاب در ایران از نگاه ناشران

دوره 19، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-109

عبدالحسین فرج پهلو؛ داریوش مطلبی؛ حسین اصغرنژاد


4. بررسی تاثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره وری پژوهشگران علم اطلاعات

دوره 16، شماره 1، بهار 1392، صفحه 189-208

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو


8. پیدایش و دامنه علم اطلاع رسانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 18-37

عبدالحسین فرج پهلو