نویسنده = مرتضی کوکبی
تعداد مقالات: 15
1. مروری بر ساختار و کاربردهای نظام های برچسب گذاری اجتماعی

دوره 19، شماره 2 (پیاپی 74)، تابستان 1395، صفحه 27-43

طاهره جوکار؛ مرتضی کوکبی


4. الگوی بهینه برای طراحی وب‌سایتی مخصوص نوجوانان 12-14 ساله ایرانی کدام است؟

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صفحه 219-232

میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی


5. ملزومات کارکردی داده‌های مستند (فراد): الگوی مفهومی رابطه ـ موجودیت مستندات در پیشینه‌های کتابشناختی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صفحه 233-260

عبدالحسین فرچ پهلو؛ مرتضی کوکبی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن حاجی زین العابدینی


6. بررسی رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، صفحه 65-86

میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی


8. نقش «نقش» در بازیابی بهینة اطّلاعات

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهار 1388، صفحه 147-158

مرتضی کوکبی


9. در راستای بهبود بازیابی اطّلاعات

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 243-258

مرتضی کوکبی


10. مارک ایران به کجا می‌رود؟... بررسی مارک ایران در سه مرحله

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1386، صفحه 27-48

مرتضی کوکبی


13. نگاهی نوین به تقسیم بندی داستان های واقعی در ادبیات کودکان و نوجوانان

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، زمستان 1383، صفحه 33-42

مرتضی کوکبی


14. شکل‌نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی مل‍ّی ایران

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1383، صفحه 43-52

مرتضی کوکبی


15. گسترش های ایرانی رده بندی دهدهی دیویی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 73-83

مرتضی کوکبی