نویسنده = مرتضی کوکبی
تعداد مقالات: 15
1. مروری بر ساختار و کاربردهای نظام های برچسب گذاری اجتماعی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-43

طاهره جوکار؛ مرتضی کوکبی


4. الگوی بهینه برای طراحی وب‌سایتی مخصوص نوجوانان 12-14 ساله ایرانی کدام است؟

دوره 13، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 219-232

میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی


5. ملزومات کارکردی داده‌های مستند (فراد): الگوی مفهومی رابطه ـ موجودیت مستندات در پیشینه‌های کتابشناختی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 233-260

عبدالحسین فرچ پهلو؛ مرتضی کوکبی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن حاجی زین العابدینی


6. بررسی رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 65-86

میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی


8. نقش «نقش» در بازیابی بهینة اطّلاعات

دوره 12، شماره 1، بهار 1388، صفحه 147-158

مرتضی کوکبی


9. در راستای بهبود بازیابی اطّلاعات

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 243-258

مرتضی کوکبی


10. مارک ایران به کجا می‌رود؟... بررسی مارک ایران در سه مرحله

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1386، صفحه 27-48

مرتضی کوکبی


13. نگاهی نوین به تقسیم بندی داستان های واقعی در ادبیات کودکان و نوجوانان

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، زمستان 1383، صفحه 33-42

مرتضی کوکبی


14. شکل‌نوین پیشنهادی برای شناسه‌های کتابشناسی مل‍ّی ایران

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1383، صفحه 43-52

مرتضی کوکبی


15. گسترش های ایرانی رده بندی دهدهی دیویی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 73-83

مرتضی کوکبی