نویسنده = حسن بهزادی
عوامل موثر بر حفظ و نگداشت خادمیاران کتابخانه‌های آستان قدس رضوی بر اساس مدل سه شاخگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.30481/lis.2022.365894.2016

حسن بهزادی؛ اکرم زیارتی عزیز؛ صدیقه جهانی


ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمون

دوره 24، شماره 2، تیر 1400، صفحه 140-165

مهدی زینالی تازه کندی؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی


بررسی نیازها و منابع اطلاع یابی بیماران سرطانی در مؤلفه های سواد اطلاعات درمان

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 54-71

10.30481/lis.2019.75279

محبوبه فرزین؛ حسن بهزادی؛ اعظم صنعت جو؛ سودابه شهید ثالث


رتبه بندی کیفی موتورهای کاوش فارسی و غیر فارسی در بازیابی اطلاعات حوزه اسلام

دوره 19، شماره 3، مهر 1395، صفحه 44-72

نعیمه مروارید؛ حسن بهزادی؛ ایرج رداد


بررسی عوامل مؤثر بر وقف کتاب به سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دوره 18، شماره 4، دی 1394، صفحه 75-98

امیر عطا شهریاری؛ محمود سالاری؛ حسن بهزادی