نویسنده = حیدری، غلامرضا
تعداد مقالات: 7
6. آموزش کتابداری و علم اطلاعات در ایران: موانع و راهکارها

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54)، تابستان 1390، صفحه 71-105

غلامرضا حیدری


7. پیش‌فرضهای معرفت‌شناختی علم‌سنجی

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 53)، بهار 1390، صفحه 71-96

غلامرضا حیدری