نویسنده = مرجانی، سید عباس
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه درکتابخانه‌های ایران با ارائه الگوی نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

10.30481/lis.2020.238107.1734

سید عباس مرجانی؛ عاطفه زارعی؛ بهروز بیات


2. واکاوی عوامل و موانع جذب مخاطب (پژوهشی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی)

دوره 19، شماره 1 (پیاپی 73)، بهار 1395، صفحه 131-156

سید عباس مرجانی؛ مریم زبردست؛ عطیه باغستانی تجلی