نویسنده = حبیب الله عظیمی
تعداد مقالات: 5
1. نقد و بررسی عناصر فرامتنی پایان نامه هایی با موضوع پیوند اعضا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1397

10.30481/lis.2019.166042.1488

حبیب الله عظیمی