نویسنده = یزدان منصوریان
تعداد مقالات: 5
4. معیار های گزینش منابع دسترس پذیر در وب برای مجموعه سازی یک کتابخانه دانشگاهی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، بهار 1379، صفحه 113-128

رابرت مک گچین؛ یزدان منصوریان


5. مجله های الکتونیکی تمام متن کتابداری و اطلاع رسانی در اینترنت

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1378، صفحه 39-58

یزدان منصوریان