نویسنده = یعقوب نوروزی
تعداد مقالات: 7
1. کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانة‌ دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

10.30481/lis.2019.186320.1578

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


2. تحلیلی بر وضعیت مدیریت محتوا و کاربری در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30481/lis.2021.288178.1832

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر؛ اعظم کنعانی


4. تحلیلی بر شاخص‌های توسعه کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 22، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 100-123

10.30481/lis.2019.81506

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر


6. معماری استانداردهای کتابخانه دیجیتالی, مبتنی بر مدل O.S.I

دوره 17، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-53

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر