نویسنده = یعقوب نوروزی
تعداد مقالات: 6
1. کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانة‌ دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


2. مقایسه بین وضع موجود و مطلوب کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم-افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1398

توران باقری؛ یعقوب نوروزی


3. تحلیلی بر شاخص‌های توسعه کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 22، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 100-123

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر


4. عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در آرشیوهای دیجیتال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 3 (پیاپی 75)، پاییز 1395، صفحه 98-122

یعقوب نوروزی؛ بتول سادات موسوی


5. معماری استانداردهای کتابخانه دیجیتالی, مبتنی بر مدل O.S.I

دوره 17، شماره 3 (پیاپی 67)، پاییز 1393، صفحه 25-53

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر


6. ارزیابی موتورهای جستجو در بازیابی تصاویر بر اساس نمایه سازی مبتنی بر متن و محتوا

دوره 17، شماره 1 (پیاپی 65)، بهار 1393، صفحه 183-205

یعقوب نوروزی؛ فرشته سوری