نویسنده = هاجر ستوده
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل کاربرد الگوی فراگفتمان هایلند در خلاصه سازی خودکار استناد مدار: پیشنهاد طرح حاشیه نویسی بافتارهای استنادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

پگاه تاجر؛ عبدالرسول جوکار؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ هاجر ستوده؛ علیرضا خرمایی


2. بررسی عملکرد مرور دانشجویان در محیط وب برحسب تجربه و سطح کامل بودن مدل ذهنی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 80-105

مریم ذوالفقاری؛ مهدیه میرزا بیگی؛ هاجر ستوده


3. بررسی تأثیر سطح پیچیدگی وظایف کاری بر عملکرد جستجوی مروری کاربران در تعامل با وب

دوره 18، شماره 4(پیاپی 72)، زمستان 1394، صفحه 99-122

نعیمه بحرینی؛ مهدیه میرزا بیگی؛ هاجر ستوده


6. نگاهی به دستبرد علمی و راهکارهای پیشگیری و پیگیری آن

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صفحه 27-50

هاجر ستوده؛ نجمه رفیع؛ زهرا میرزایی