نویسنده = دانش، فرشید
تعداد مقالات: 3
1. خوشه ‏بندی مفاهیم و رویدادهای نوپدید سازماندهی دانش

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 53-85

10.30481/lis.2020.213568.1666

فرشید دانش؛ زهرا نعمت اللهی


2. ارزیابی تراکم کلمات کلیدی در وب سایت های برتر کتابخانه مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 57)، بهار 1391، صفحه 263-284

علی مردانی نژاد؛ فرشید دانش


3. سازماندهی محتوای کتابخانه های دیجیتالی با استفاده از نظام ساده سازماندهی دانش

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 55)، پاییز 1390، صفحه 83-109

راضیه زاهدی؛ فرشید دانش؛ علیرضا اسفندیاری مقدم