نویسنده = عاطفه زارعی
تعداد مقالات: 3
2. کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانة‌ دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


3. اکولوژی اطلاعاتی مقوله های موضوعیِ مجله‌های علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی

دوره 19، شماره 2 (پیاپی 74)، تابستان 1395، صفحه 79-100

عاطفه زارعی؛ فهیمه باب الحوائجی