نویسنده = عاطفه زارعی
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانة‌ دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

10.30481/lis.2019.186320.1578

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


2. طراحی الگوی آماری کتابخانه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

10.30481/lis.2020.236145.1730

حمیده بیرامی طارونی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی؛ بهروز بیات


4. اکولوژی اطلاعاتی مقوله های موضوعیِ مجله‌های علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی

دوره 19، شماره 2 (پیاپی 74)، تابستان 1395، صفحه 79-100

عاطفه زارعی؛ فهیمه باب الحوائجی