نویسنده = فرامرز سهیلی
تعداد مقالات: 5
4. بررسی تاثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره وری پژوهشگران علم اطلاعات

دوره 16، شماره 1 (پیاپی 61)، بهار 1392، صفحه 189-208

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو


5. بررسی میزان رؤیت و عامل تأثیرگذار وب‌سایتهای وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهار 1388، صفحه 203-222

فرامرز سهیلی؛ فرشید دانش