نویسنده = علی صادق زاده وایقان
تعداد مقالات: 4
3. نقش نسخه‌های خطی در گفتگوی تمدنها با محوریت برنامة حافظه جهانی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54)، تابستان 1390، صفحه 283-298

علی صادق زاده وایقان؛ اعظم نجفقلی نژاد


4. فناوری اطلاعات و بهینه‌سازی مدیریت دانش: ابزارها و چالشها

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50)، تابستان 1389، صفحه 59-95

اعظم نجفقلی نژاد؛ علی صادق زاده وایقان