نویسنده = اعظم صنعت جو
تعداد مقالات: 6
3. بررسی فرایند قضاوت ربط در گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا-تحلیلی رایدینگ

دوره 15، شماره 4 (پیاپی 60)، زمستان 1391، صفحه 93-117

مهدیه میرزابیگی؛ اعظم صنعت جو؛ محمدحسین دیانی


5. بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تابستان 1380، صفحه 51-70

اعظم صنعت جو


6. خدمات تحویل مدرک در مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، زمستان 1379، صفحه 23-36

اعظم صنعت جو