نویسنده = عصاره، فریده
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی ابعاد توسعه خدمات مدیریت داده‌های پژوهشی در مراکز علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

10.30481/lis.2020.225614.1699

فریده عصاره؛ شهلا سام؛ امیر غایبی


4. تاثیر وقفه زمانی برجریان دانش: مطالعه موردی پروانه های ثبت اخترع

دوره 16، شماره 4 (پیاپی 64)، زمستان 1392، صفحه 197-220

فریده عصاره؛ علی منصوری


5. جریان دانش میان شبکه مخترعان حوزه برق والکترونیک

دوره 16، شماره 2 (پیاپی 62)، تابستان 1392، صفحه 143-167

فریده عصاره؛ علی منصوری


6. بررسی تاثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره وری پژوهشگران علم اطلاعات

دوره 16، شماره 1 (پیاپی 61)، بهار 1392، صفحه 189-208

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو