نویسنده = مهدی شقاقی
تعداد مقالات: 2
1. جست و جوی ریشه های تاریخی"اخلاق اطلاعات" در علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 18، شماره 2 (پیاپی 70)، تابستان 1394، صفحه 69-102

مهدی شقاقی؛ محمدرضا وصفی