نویسنده = حیاتی، زهیر
تعداد مقالات: 7
2. رویکرد مفهومی به اتحادیة کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1382، صفحه 37-46

زهیر حیاتی


6. دوره های کوتاه مدت آموزش کتابداری انجمن کتابداران ایران

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، تابستان 1378، صفحه 23-42

زهیر حیاتی


7. مسائل آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه ها

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، بهار 1378، صفحه 3-26

زهیر حیاتی