نویسنده = ثریا ضیایی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی مولفه های مدیریت دانش در منابع و برنامه های درسی آموزش عالی (با استفاده از روش فراترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.30481/lis.2021.301471.1869

اعظم موسی چمنی؛ سعید غفاری؛ ثریا ضیایی؛ افشین موسوی چلک


2. کتاب‌های کمیاب و مجموعه‌های ویژه: مطالعه تاریخچه و وضعیت موجود در جهان و ایران

دوره 24، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 5-32

10.30481/lis.2021.279327.1817

سیده طرفه ابطحی نژادمقدم؛ ثریا ضیایی؛ هادی شریف‌مقدم؛ علی بیرانوند


3. ساختار مطالعات سازماندهی دانش بر اساس تحلیل شبکه هم نویسندگی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 76-105

10.30481/lis.2020.236133.1729

امید علی پور؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیایی؛ علی اکبر خاصه