نویسنده = کفاشان، مجتبی
تعداد مقالات: 6
2. پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دوره 19، شماره 3 (پیاپی 75)، پاییز 1395، صفحه 73-97

مجتبی کفاشان کاخکی؛ سهیلا کمال زاده؛ آرزو نجی؛ مریم رجبی


3. هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 1 (پیاپی 69)، بهار 1394، صفحه 5-31

مجتبی کفاشان؛ مهری پریرخ؛ رحمت الله فتاحی؛ فریبرز رحیم نیا


5. نظامهای نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی‌شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54)، تابستان 1390، صفحه 45-70

مجتبی کفاشان؛ رحمت الله فتاحی