نویسنده = اورانوس تاج الدینی
تعداد مقالات: 3
1. پارادایم نظریه‌ای وفادارسازی کاربران کتابخانه‌های عمومی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 122-142

اورانوس تاج الدینی؛ محبوبه امیرتیموری


2. مقایسه عملکرد موتورهای کاوش در هدایت کاربران به صفحات خانگی در پاسخ به پرسش های راهبری

دوره 16، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 59-79

علی سادات موسوی؛ اورانوس تاج الدینی؛ نجلا حریری


3. بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران با معیارهای اخلاق حرفه ای کتابداری

دوره 14، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 35-70

اورانوس تاج الدینی؛ عصمت صدری فر؛ علی سادات موسوی