نویسنده = نیره جعفری فر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر شاخص‌های توسعه کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 22، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 100-123

10.30481/lis.2019.81506

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر


2. معماری استانداردهای کتابخانه دیجیتالی, مبتنی بر مدل O.S.I

دوره 17، شماره 3 (پیاپی 67)، پاییز 1393، صفحه 25-53

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر