نویسنده = محسن نوکاریزی
تعداد مقالات: 9
2. ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه‌های ایرانی

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50)، تابستان 1389، صفحه 113-139

زهرا اسدالهی؛ محسن نوکاریزی


3. تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای دانشگاه‌‌های علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب‌سنجی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تابستان 1387، صفحه 121-142

فرشید دانش؛ فرامرز سهیلی؛ محسن نوکاریزی


4. تحلیل الگو‌های رفتار اطلاع‌یابی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1385، صفحه 119-152

محسن نوکاریزی؛ محمدرضا داورپناه


5. علم اطلاع‌رسانی و روش‌های پژوهش

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1382، صفحه 101-111

محسن نوکاریزی؛ تام ویلسون


6. قدرت در عصر اطّلاعات

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، زمستان 1381، صفحه 111-141

محسن نوکاریزی؛ مهدی محسنی؛ جفری الف هارت؛ سانگبائی کیم


7. چشم اندازی بر ارتباطات سیبرنتیک

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تابستان 1381، صفحه 25-40

محسن نوکاریزی؛ علی حسین قاسمی


9. دسترسی به مدارک و اطلاعات در جهان بدون مرز

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، بهار 1379، صفحه 99-112

میشل هودون؛ محسن نوکاریزی