نویسنده = حمید احمدی
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی پیرامون تدوین برنامه ریزی راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه

دوره 16، شماره 4 (پیاپی 64)، زمستان 1392، صفحه 241-265

حمید احمدی؛ سلیمان شفیعی


2. ارزیابی کتابخانه‌های دبیرستانی شهر کرمانشاه و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آنها

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، زمستان 1387، صفحه 115-132

علی امید چهری؛ حمید احمدی