نویسنده = محمد حسین دیانی
تعداد مقالات: 24
1. کاش گرایش بود!

دوره 15، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 5-7

محمد حسین دیانی


2. نادیده گرفتن معلولان در کتابخانه‎های عمومی مشهد

دوره 15، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 5-7

محمد حسین دیانی


4. معنای سه مفهوم پرکاربرد داده، اطلاع و دانش

دوره 14، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 5-9

چیام زینس؛ محمد حسین دیانی


5. اشباع

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تابستان 1384، صفحه 3-7

محمد حسین دیانی


6. برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تابستان 1384، صفحه 9-26

رحمت الله فتاحی؛ محمد حسین دیانی؛ محمد رضا داورپناه؛ اسدالله آزاد؛ مهری پریرخ


7. گزارشی از بانک اطلاعات «ده‌سال پژوهش در خراسان» (1379ـ1370)

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1382، صفحه 81-96

محمد حسین دیانی


8. دایرة‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1382، صفحه 113-119

محمد حسین دیانی


9. دانشگاه مجازی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار 1382، صفحه 1-10

غلامعلی منتظر؛ محمد حسین دیانی


10. د‌ه سال پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار 1382، صفحه 33-46

محمد حسین دیانی


11. داده چیست، یا داده‌ها چه هستند؟

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، زمستان 1381، صفحه 81-110

محمد حسین دیانی


12. سطح خوانایی مقاله‏های فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، پاییز 1381، صفحه 57-71

پروین فخاری نیا؛ محمد حسین دیانی


13. انجمن کتابداران و اطلاع رسانی ایران

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تابستان 1380، صفحه 1-8

محمد حسین دیانی


14. کوچ اندیشه ها

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار 1380، صفحه 1-8

محمد حسین دیانی


15. برنامه درسی مطالعات اطلاع رسانی

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار 1380، صفحه 120-130

محمد حسین دیانی؛ جمشید بهشتی


18. پایان نامه ، گنج ناشناخته رها شده

دوره 2، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 1-16

محمد حسین دیانی


19. حجم نمونه در پژوهشهای پیمایشی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 56-70

محمد حسین دیانی


20. کتابخانه خراسان در سال 1378

دوره 2، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 43-56

محمد حسین دیانی


22. دید ادراکی پیشتاز داده های با کیفیت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1377، صفحه 29-48

محمد حسین دیانی


23. جایگاه منابع اطلاعاتی در فرایند یادگیری دانشجویان دانشگاه فردوسی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1377، صفحه 56-82

محمد حسین دیانی


24. نظرات بنیانی درباره کتاب خوانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 6-17

محمد حسین دیانی