نویسنده = آزاد، اسدالله
تعداد مقالات: 6
1. پژوهشی پیرامون الگوی مناسب برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات کتابشناختی و نسخه‌شناختی کتابهای چاپ سنگی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54)، تابستان 1390، صفحه 193-217

منوچهر آراسته؛ رحمت الله فتاحی؛ اسدالله آزاد


2. تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب‌سایتهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1386، صفحه 151-178

مهری پریرخ؛ اسدالله آزاد؛ فائزه دلقندی


3. مطالعه و نظرسنجی دربارة عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1385، صفحه 73-88

محمد سوهانیان حقیقی؛ رحمت الله فتاحی؛ اسدالله آزاد


4. بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1385، صفحه 153-174

نرگس زندی روان؛ اسدالله آزاد


5. برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تابستان 1384، صفحه 9-26

رحمت الله فتاحی؛ محمد حسین دیانی؛ محمد رضا داورپناه؛ اسدالله آزاد؛ مهری پریرخ


6. ضرورت برپایی نظام ملی اطلاع رسانی در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 38-53

اسدالله آزاد