نویسنده = میترا پشوتنی زاده
تعداد مقالات: 6
3. ارزیابی و مقایسه کتابخانه‎های مرکزی و دانشکده‎ای دانشگاه‎ شهید چمران بر اساس تحلیل SWOT

دوره 15، شماره 3 (پیاپی 59)، پاییز 1391، صفحه 80-108

میترا پشوتنی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو


4. قوانین کوانتومی در دنیا اطلاعات

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 56)، زمستان 1390، صفحه 189-212

میترا پشوتنی زاده


5. بررسی رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، صفحه 65-86

میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی


6. بررسی انگیزه‌‌های انتشار آثار علمی توسط کتابداران

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، صفحه 57-74

علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ نورالله کرمی