نویسنده = ملک احمدی، پریسا
تعداد مقالات: 4
2. تدوین راهبردهای توسعه آموزش اخلاق کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دوره 15، شماره 4 (پیاپی 60)، زمستان 1391، صفحه 257-277

پریسا ملک احمدی؛ پریناز پارسا


3. تحلیل نقش رسانه‎های جمعی بر مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 15، شماره 3 (پیاپی 59)، پاییز 1391، صفحه 129-143

پریسا ملک احمدی؛ شاداب بهراد


4. آیا لازم است نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران تغییر کند؟(یک بررسی تطبیقی)

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 56)، زمستان 1390، صفحه 71-90

پریسا ملک احمدی؛ نیره سادات سلیمانزاده نجفی؛ بهاره آتش پور