نویسنده = رحمت الله فتاحی
تعداد مقالات: 31
1. تاثیر انقلاب‌های صنعتی بر سیر تحول کتابخانه های عمومی: تحقق کتابخانه پلتفرمی در انقلاب صنعتی چهارم

دوره 24، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 112-139

10.30481/lis.2020.218023.1676

مهرناز خراسانچی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ رحمت الله فتاحی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


3. کاربرد مدل سازی معادله ساختاری در پژوهشهای کتابداری و اطلاع رسانی: ساخت و آزمون نظریه ها

دوره 15، شماره 1، بهار 1391، صفحه 33-62

مهدی حسینی؛ رحمت الله فتاحی؛ محمد حسین دیانی


4. بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فرا پیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری

دوره 14، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 51-82

زویا آیام؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ جواد صالحی فدردی


6. ملزومات کارکردی داده‌های مستند (فراد): الگوی مفهومی رابطه ـ موجودیت مستندات در پیشینه‌های کتابشناختی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 233-260

عبدالحسین فرچ پهلو؛ مرتضی کوکبی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن حاجی زین العابدینی


7. مبانی طراحی رابط کاربر مبتنی بر شناخت ویژگیها، ادراک و رفتار کاربران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 9-29

ناهید انتظاریان؛ رحمت الله فتاحی


10. اصلاً، به‌طور کلی، خیلی، بسیار زیاد

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، زمستان 1387، صفحه 3-5

رحمت الله فتاحی


13. بررسی وضعیت همکاری علمی اعضای هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تابستان 1387، صفحه 95-120

ماریه رحیمی؛ رحمت الله فتاحی


14. بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 81-102

محبوبه فراشباشی آستانه؛ رحمت الله فتاحی


18. برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تابستان 1384، صفحه 9-26

رحمت الله فتاحی؛ محمد حسین دیانی؛ محمد رضا داورپناه؛ اسدالله آزاد؛ مهری پریرخ


19. تخصص گرایی در حرفه

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، زمستان 1383، صفحه 3-4

رحمت الله فتاحی


20. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1383، صفحه 5-24

زهرا جعفر زاده کرمانی؛ رحمت الله فتاحی


21. تحلیلی بر ارزش افزودة اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تابستان 1382، صفحه 1-28

رحمت الله فتاحی


22. شالوده معرفت ‌شناختی علم کتابداری

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار 1382، صفحه 47-79

جس شرا؛ رحمت الله فتاحی


23. نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی (از شماره 1 تا 20)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار 1382، صفحه 109-131

رحمت الله فتاحی؛ مریم اخوتی


24. پیشگفتار

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1381، صفحه 1-2

رحمت الله فتاحی


25. برنامه ریزی و مدیریت توسعه خدمات در کتابخانه ها

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1381، صفحه 3-13

رحمت الله فتاحی