نویسنده = محمدحسین دیانی
تعداد مقالات: 34
26. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، پاییز 1387، صفحه 28-56

محمدحسین دیانی؛ فاطمه تقی پناهی


27. رواج مسئله‌سازی و افول مسئله‌یابی در تحقیقات کتابداری

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 3-6

محمدحسین دیانی


28. ارزیابی تطبیقی اثربخشی تولیدات و خدمات ... در مراکز ملّی اطلاعات علمی ایران

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 29-64

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمدحسین دیانی


29. بررسی زیرساخت خدمات کتابخانه‌ای آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در پیوند با ساختار آموزشی آن

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 121-156

حمید دلیلی؛ محمدحسین دیانی؛ اسدالله آزاد


30. نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (از شماره 31 تا 40

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 309-329

کبری سقاءپیرمرد؛ محمدحسین دیانی


31. سنجه‌ای به نام «عامل تأثیر»

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1386، صفحه 3-4

محمدحسین دیانی


32. عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1386، صفحه 145-176

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمدحسین دیانی


33. آینده آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در سطح دکتری

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1386، صفحه 3-6

محمدحسین دیانی