نویسنده = نجلا حریری
تعداد مقالات: 5
1. امنیت اطلاعات در کتابخانه‎های دیجیتالی ایران

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 58)، تابستان 1391، صفحه 61-90

نجلا حریری؛ زهرا نظری


3. تعیین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی: رویکردی متن پژوهانه

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، صفحه 281-300

یعقوب نوروزی؛ نجلا حریری