نویسنده = عبدالرسول جوکار
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل کاربرد الگوی فراگفتمان هایلند در خلاصه سازی خودکار استناد مدار: پیشنهاد طرح حاشیه نویسی بافتارهای استنادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

پگاه تاجر؛ عبدالرسول جوکار؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ هاجر ستوده؛ علیرضا خرمایی


6. میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1386، صفحه 213-236

عبدالرسول جوکار؛ سعیده ابراهیمی


7. بررسی رویکردهای موضوعی (زبان طبیعی و کنترل‌شده) در بازیابی اطلاعات از پایگاههای پیوسته کتابشناختی

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1385، صفحه 151-164

عبدالرسول جوکار؛ سعیده انواری


8. نیاز به تحول در برنامه های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تابستان 1380، صفحه 9-25

عبدالرسول جوکار؛ افشین حمدی پور