نویسنده = عبدالرسول جوکار
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل کاربرد الگوی فراگفتمان هایلند در خلاصه سازی خودکار استناد مدار: پیشنهاد طرح حاشیه نویسی بافتارهای استنادی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 91-111

10.30481/lis.2019.81993

پگاه تاجر؛ عبدالرسول جوکار؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ هاجر ستوده؛ علیرضا خرمایی


6. میزان گرایش ملّیتها در استناد به تولیدات علمی ایرانیان

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1386، صفحه 213-236

عبدالرسول جوکار؛ سعیده ابراهیمی


7. بررسی رویکردهای موضوعی (زبان طبیعی و کنترل‌شده) در بازیابی اطلاعات از پایگاههای پیوسته کتابشناختی

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1385، صفحه 151-164

عبدالرسول جوکار؛ سعیده انواری


8. نیاز به تحول در برنامه های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تابستان 1380، صفحه 9-25

عبدالرسول جوکار؛ افشین حمدی پور