نویسنده = اعظم میرزاصفی
تعداد مقالات: 1
1. رابطة بین سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 53)، بهار 1390، صفحه 241-268

اعظم میرزاصفی؛ سعید رجایی پور؛ عبدالرسول جمشیدیان