نویسنده = حاجی زین العابدینی، محسن
تعداد مقالات: 3
1. ملزومات کارکردی داده‌های مستند (فراد): الگوی مفهومی رابطه ـ موجودیت مستندات در پیشینه‌های کتابشناختی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صفحه 233-260

عبدالحسین فرچ پهلو؛ مرتضی کوکبی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن حاجی زین العابدینی


3. مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع‌رسانی با تأکید بر مدیریت اطلاعات

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1385، صفحه 31-44

محسن حاجی زین العابدینی