نویسنده = محمدرضا داورپناه
تعداد مقالات: 8
1. شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته‌ها

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 51)، پاییز 1389، صفحه 9-29

محمدرضا داورپناه


2. شناسایی واژه‌های غیرمفهومی (رایج) در نمایه سازی خودکار مدارک فارسی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 48)، زمستان 1388، صفحه 9-36

مجیده سنجی؛ محمدرضا داورپناه


4. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهار 1388، صفحه 119-146

مرضیه سیامک؛ محمدرضا داورپناه


5. ارزیابی نمایه‌های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1386، صفحه 79-98

معصومه تجعفری؛ محمدرضا داورپناه


6. تحلیل الگو‌های رفتار اطلاع‌یابی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1385، صفحه 119-152

محسن نوکاریزی؛ محمدرضا داورپناه


7. ضرورت‌های نوین بازنـگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، پاییز 1384، صفحه 67-88

محمدرضا داورپناه


8. بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تابستان 1384، صفحه 91-114

سید علی رحیمی زاده حسینی؛ محمدرضا داورپناه