نویسنده = محمدرضا داورپناه
تعداد مقالات: 8
2. شناسایی واژه‌های غیرمفهومی (رایج) در نمایه سازی خودکار مدارک فارسی

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 9-36

مجیده سنجی؛ محمدرضا داورپناه


5. ارزیابی نمایه‌های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، فروردین 1386، صفحه 79-98

معصومه تجعفری؛ محمدرضا داورپناه


6. تحلیل الگو‌های رفتار اطلاع‌یابی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تیر 1385، صفحه 119-152

محسن نوکاریزی؛ محمدرضا داورپناه


7. ضرورت‌های نوین بازنـگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، مهر 1384، صفحه 67-88

محمدرضا داورپناه


8. بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تیر 1384، صفحه 91-114

سید علی رحیمی زاده حسینی؛ محمدرضا داورپناه