نویسنده = علی منصوری
تعداد مقالات: 4
1. چگونگی تشخیص چرخۀ حیات فناوری در حوزۀ آندوسکوپی بر اساس مدل مخفی مارکوف

دوره 20، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 95-121

علی منصوری؛ مریم محمد پور؛ سعید حیاتی


2. جریان دانش میان شبکه مخترعان حوزه برق والکترونیک

دوره 16، شماره 2 (پیاپی 62)، تابستان 1392، صفحه 143-167

فریده عصاره؛ علی منصوری


3. نظریه معناشناختی اطلاعات

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 51)، پاییز 1389، صفحه 101-129

علی منصوری


4. بررسی انگیزه‌‌های انتشار آثار علمی توسط کتابداران

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، صفحه 57-74

علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ نورالله کرمی