نویسنده = مجیده سنجی
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی واژه‌های غیرمفهومی (رایج) در نمایه سازی خودکار مدارک فارسی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 48)، زمستان 1388، صفحه 9-36

مجیده سنجی؛ محمدرضا داورپناه