نویسنده = باب الحوائجی، فهیمه
تعداد مقالات: 4
1. اکولوژی اطلاعاتی مقوله های موضوعیِ مجله‌های علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی

دوره 19، شماره 2 (پیاپی 74)، تابستان 1395، صفحه 79-100

عاطفه زارعی؛ فهیمه باب الحوائجی


2. سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 49)، بهار 1389، صفحه 9-33

فهیمه باب الحوائجی؛ سید جواد قاضی میرسعید؛ علی الهیان


4. کیفیت‌‌سنجی عملکرد کتابخانه‌‌های دانشگاهی: رویکردی متن‌‌پژوهانه

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهار 1388، صفحه 49-78

فهیمه باب الحوائجی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم