نویسنده = سیروس علیدوستی
تعداد مقالات: 6
1. ادواریهای علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: رویکرد سیستمی رویکرد سیستمی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، صفحه 169-208

سیروس علیدوستی؛ امیرحسین عبدالمجید؛ محمود خسروجردی؛ فخرالسادات محمدی


2. سیستم مدیریت اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، پاییز 1387، صفحه 159-180

سیروس علیدوستی؛ مریم صابری


3. موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 215-242

سیروس علیدوستی


4. تعیین ارزش اطلاعات در توجیه سیستمهای پشتیبان تصمیم

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1386، صفحه 309-336

سیروس علیدوستی


5. تأثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگانها

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1385، صفحه 45-72

سیروس علیدوستی؛ نادیا حاجی‌عزیزی


6. عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، پاییز 1385، صفحه 39-66

سیروس علیدوستی؛ مریم نظری