نویسنده = عبدالحسین فرج پهلو
ارائه و ارزیابی مدل پیاده‌سازی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.30481/lis.2021.271264.1801

شبنم رفوآ؛ نصرت ریاحی نیا؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ حسن محمودی توپکانلو؛ سمیه سادات آخشیک


ارائه مدلی جهت طراحی و پشتیبانی از پیاده‌سازی آرشیو ابری ملی ایران

دوره 24، شماره 2، تیر 1400، صفحه 5-34

10.30481/lis.2020.237649.1733

عبدالرضا ایزدی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


بررسی میزان آمادگی کتابخانه‌های عمومی ایران در مواجهه با بحران ریزگردها

دوره 23، شماره 2، تیر 1399، صفحه 117-136

10.30481/lis.2020.216377.1671

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ زینب محمدی