نویسنده = فرج پهلو، عبدالحسین
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدلی جهت طراحی و پشتیبانی از پیاده‌سازی آرشیو ابری ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.30481/lis.2020.237649.1733

عبدالرضا ایزدی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ سعید رضایی شریف آبادی


2. بررسی میزان آمادگی کتابخانه‌های عمومی ایران در مواجهه با بحران ریزگردها

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 117-136

10.30481/lis.2020.216377.1671

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ زینب محمدی


3. سنجش کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل EFQM

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهار 1388، صفحه 31-48

عبدالحسین فرج پهلو؛ سمیه آخشیک