نویسنده = عباس پور، جواد
تعداد مقالات: 4
4. بررسی آیکون‌های مطلوب و نامطلوب بخش جستجوی نرم‌افزارهای جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرسا، سیمرغ و نیکا از

دوره 19، شماره 2 (پیاپی 74)، تابستان 1395، صفحه 101-119

مهدیه میرزا بیگی؛ ساناز رهروانی؛ جواد عباس پور