نویسنده = امیر عطا شهریاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر وقف کتاب به سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دوره 18، شماره 4(پیاپی 72)، زمستان 1394، صفحه 75-98

امیر عطا شهریاری؛ محمود سالاری؛ حسن بهزادی