نویسنده = منصور نیکنام جو
2. تحلیل اثرات عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی با تأکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های عمومی استان یزد

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 131-159

ناهید امراللهی بیوکی؛ محمد شاکر اردکانی؛ منصور نیکنام جو