نویسنده = اصغرنژاد، حسین
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر فناوری های اطلاعاتی بر چاپ و نشر کتاب در ایران از نگاه ناشران

دوره 19، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-109

عبدالحسین فرج پهلو؛ داریوش مطلبی؛ حسین اصغرنژاد


3. استاندارد های کتابخانه ای دانشگاهی (پیشنویس ویرایش 1999)

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، زمستان 1379، صفحه 69-84

حسین اصغرنژاد؛ عرفان یونسی