نویسنده = آنسه حسینی زاده
تعداد مقالات: 2
1. قانون برادفورد در مجموعه‌های نامعین/استنتاج‌های آماری برای تحلیل کتابخانه

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1383، صفحه 137-156

حیدر مختاری؛ آنسه حسینی زاده؛ استفان جی بنسمن


2. کلی‍ّات ارگونومی در کتابخانه‌ها

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1383، صفحه 103-118

حیدر مختاری؛ آنسه حسینی زاده؛ ریچارد دبلیو