نویسنده = مهدی خادمیان
تعداد مقالات: 4
1. معرفت‌شناسی و دیدگاه اجتماعی‌ـ شناختی در علم اطلاع‌رسانی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1382، صفحه 63-100

مهدی خادمیان؛ برگر یورلند


3. مدیریت دانش و کتابخانه های دانشگاهی

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، پاییز 1380، صفحه 99-120

مهدی خادمیان؛ چارلز تی. تاونلی


4. پژوهش درباره اینترنت و بازیابی اطلاعات

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، پاییز 1379، صفحه 133-162

مهدی خادمیان؛ جی جی چاودری