نویسنده = محمود سالاری
تعداد مقالات: 5
1. نقش خدمات کتابخانه ها در توسعه پایدار

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1381، صفحه 25-40

محمود سالاری


2. ضرورت روی آوری کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به پژوهش

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، پاییز 1379، صفحه 80-93

محمود سالاری


3. نماد ها و فرمولهایی برای چند مفهوم کتاب سنجی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، بهار 1379، صفحه 129-144

محمود سالاری


5. پاسخی به انقلاب اطلاعات: حرکت به سوی کتابخانه های بدون دیوار

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، پاییز 1378، صفحه 107-118

محمود سالاری