نویسنده = جمیله کوهستانی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی آثار وابسته و نوع وابستگی های آنها در متون فارسی از رویکرد فهرست نویسی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، بهار 1379، صفحه 53-80

جمیله کوهستانی


3. تحولات در فن آوری اطلاعات: مقدمه ای برای غیر متخصصان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1377، صفحه 76-86

جمیله کوهستانی؛ جان مرداخ؛ یان جانسون؛ جودیت اسمیت؛ ریتا مارسلا